Cele Stowarzyszenia Squash Pomorze:

1. Promocja, edukacja oraz rozwój kultury fizycznej i sportu, w szczególności dyscypliny sportowej jaką jest squash

2. Realizacja działań zmierzających do rozwoju umiejętności technicznych w dyscyplinie sportowej squash

3. Podejmowanie się działań faktycznych i prawnych zmierzających do popularyzacji dyscypliny sportowej squash oraz podnoszenia jej wizerunku

4. Podejmowanie działań nad rozwojem dyscypliny sportowej squash

5. Podejmowanie działań w zakresie przestrzegania zasad fair play oraz przepisów międzynarodowych dyscypliny squash w rozgrywkach amatorskich jak i zawodowych

6. Podejmowanie się działań edukacyjnych, wychowawczych i oświatowych w zakresie promocji i ochrony zdrowia

7. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz międzynarodowej poprzez rozwijanie i utrzymywanie kontaktów i form współpracy między społecznościami, w szczególności wśród sportowców

Członkowie:

Dominik Kowalski – członek zarządu
Paweł Makowski – członek zarządu
Jakub Owczarz – komisja rewizyjna
Ewa Kowalska – komisja rewizyjna
Dominik Suchodolski – członek
Wojciech Stasiak – członek
Marcin Sikorski – członek

Wpis do rejestu KRS:

http://www.krs-online.com.pl/squash-pomorze-krs-10411253.html